Vitaliteitsweek: Eigen-Wijsheid
02-12-2016
Breek je vrij!
18-06-2016
Opa
16-02-2016
Lynn in Zuid-Amerika
14-01-2016
De beste wensen
31-12-2015
In gesprek met vriendinnen
09-11-2015
Een willekeurige overnachting in Duitsland.
10-08-2015
Hectiek
10-06-2015
Dualiteit
08-06-2015
Fiene
20-04-2015
Het voordeel van de noodrem
29-03-2015
In gedachten..
26-02-2015
Winter
30-01-2015
Voorlichting die de oncoloog zijn patient zou moeten geven..
16-12-2014
Dubbel Geluk
27-11-2014
Alle columns

En de grote winnaar is....

Datum: 12-11-2009

 In alle commotie omtrent het onomstotelijk vaststaande feit dat de Nederlandse staat alles op alles zet om de grote financiële tekorten ergens bij de burgers vandaan te halen kregen wij het bericht dat onze jongste dochter Lynn als kleine crimineel geregistreerd staat door twee ernstige vergrijpen. Een opvallend schrijven, geadresseerd aan Sem, bracht ons op de hoogte van dit verschrikkelijke feit. Met grote letters stond op de envelop vermeld: IN NAAM DER KONINGIN GESCHREVEN! Ik pakte het schrijven van de mat en keerde het om en om. Me met moeite aan de strenge privacyregel in ons gezin houdend, probeerde ik tevergeefs bij het licht door het papier heen te lezen en brandend in mijn handen wist ik het hooggeplaatst schrijven ongeopend te laten tot Sem een dag later thuis kwam. Ik las over zijn schouder de tot op de letter/dikte/onderstreepte en uitroeptekens overgenomen zinnen mee:

Dwangbevel
IN NAAM DER KONINGIN
BEVEL GEDAAN (...) DEURWAARDERSKANTOOR(..)
MET AANZEGGING:

(...) executoriaal beslag op,en de executoriale verkoop van, (on) roerende zaken van geëxecuteerde, derden/beslag op de inkomsten, uitkering of het salaris (...)

Dat de officier van Justitie voornoemd de bevoegdheid heeft:
- het rijbewijs van geëxecuteerde in te nemen;
- het voertuig van geëxecuteerde door te politie te laten innemen;
- de rechter te verzoeken geëxecuteerde voor bepaalde tijd te doen gijzelen.

Bij het uitblijven van (algehele) betaling zal de Officier tevens (een van de ) voornoemde maatregelen nemen, een en ander onverminderd de verplichting tot algehele betaling.
U gelieve hiervan goede nota te nemen!!!

Na deze op zijn minst intimiderende bedreigingen wisten we nog steeds niet om welk vergrijp het ging. Rob las de zeven tellende A-viertjes zorgvuldig door en kwam tot de volgende schokkende samengevatte conclusie:
Als gevolg van Sem`s verblijf in Afrika, het uitlenen van zijn vehikel aan zijn zusje die net haar rijbewijs had gehaald, en het niet doorsturen van Sem`s post door de nieuwe bewoonsters van Sem`s oude adres in Leeuwarden naar dat van zijn ouders, lag hier het resultaat van twee ernstige vergrijpen gepleegd door onze voorheen zo engelachtige dochter in de maanden maart en april 2009. Lynn activeerde tot twee maal een flitspaal, door in een vijftig kilometerzone deze minimum snelheid beide keren met vier kilometer te overschrijden. Door het uitblijven van betaling binnen de bepaalde termijn werd de oorspronkelijke boete als volgt verhoogd:

(Oorspronkelijke boete 2x 16,00)
Hoofdsom krachtens titel 2x 31, 00
Incassokosten 2x 45,28
BTW over incassokosten 2x 8, 60
Vermeerderd met explootkosten 2x 84,75
-----------------------
Totaal verschuldigd
335, 26
(...) De tijd van in hoger beroep gaan is overschreden. Tekent u echter toch beroep aan dan zijn de kosten hiervan voor geëxecuteerde...)

De rechtgeaarde, eerlijke burger lijdt het meest, onder de overheid die sjeest.

Manon 
- Reageer op deze column

1  schreef op 27-05-2011
AwIO4W , [url=http://xhwvohbscuis.com/]xhwvohbscuis[/url], [link=http://mxvuoakohcty.com/]mxvuoakohcty[/link], http://mwaimprwpfpx.com/


1  schreef op 26-05-2011
I thank you hulmby for sharing your wisdom JJWY


1  schreef op 26-05-2011
vBH5gA udwkbycwepov


1  schreef op 27-03-2010
5OtKON sqhpobpzhtwn, [url=http://ulbicnuknymg.com/]ulbicnuknymg[/url], [link=http://laqtmwrrfykb.com/]laqtmwrrfykb[/link], http://ofrmtmwuksbs.com/


Klaas-Jan  schreef op 14-11-2009
Krom, krom, krommer dan krom. Het is niet zo gek dat de goedgeaarde burger die het in nederland een beetje maakt en veel voor de economie zou kunnen betekenen weg trekt uit nederland. Aan alle kanten is de staat bezig ze hier weg te krijgen. Voor de vele mindergestelden is Nederland echter een prachtig oord en voor de profiterenden een walhalla. Maar hoe zou het deze grote groep gveraan als diegene die voor ze zorgt massaal uit nederland weg trekt?ollie  schreef op 13-11-2009
gelukkig leven wij in een rechtstaat die deze zware criminelen weet op te sporen en hun hen verdiende loon geeft, want zulke criminele kinderen is wel erg hoor. je zou er bijna om moeten lachen(huilen)
groetjes ollie.Reacties verbergen