Een alternatief voor chemo: Eigen-Wijsheid: Een gezond genezingsproces.
10-03-2011
Kanker als oplossing: Een interview met Lothar Hirneise.
09-03-2011
Ontgiften met natriumbicarbonaat
08-03-2011
Keltisch zeezout: Mineralensupplement voor de mens.
07-03-2011
Het ontstaan van tumoren: Drs Trentelman.
06-03-2011
Biochemicus Otto Warburg: De samenhang tussen kankercel en suiker.
05-03-2011
Het budwigpapje: als antikankerontbijt
04-03-2011
Alternatieve Hormoontherapie: Linidol
02-03-2011
Mijn verhaal: Tussen angst en hoop
27-11-2009
Ode aan mijn lieve broer Leon....
07-02-2008
Brian Peskin, primaire oorzaak van kanker
06-02-2008
Natuurlijke kankerbestrijding: Het optimaliseren van onze immuunsystemen
05-02-2008
Alle schrijfsels

Een alternatief voor chemo: Eigen-Wijsheid: Een gezond genezingsproces.

Datum: 10-03-2011

Eigen-wijsheid; Het alternatief voor chemo

Waarschijnlijk ben je op mijn site terecht gekomen op zoek naar informatie over andere dan reguliere behandelingen omtrent kanker. Ik hoop dat ik je een stukje op weg kan helpen om je eigen koers in vertrouwen te gaan bewandelen en je immuunsysteem te versterken. Je voor angst te behoeden die ons zo wordt aangepraat en je te laten opkomen voor jezelf. Het her-vinden van je kracht. Door je te informeren en pas dan een keuze te maken in wat voor jou goed voelt. Het is jouw lichaam en niemand weet beter wat goed voor je is dan jij! 

"Wie durft te verdwalen,

vindt nieuwe wegen"

Erasmus

Ik leid je voor alle informatie graag door naar mijn hernieuwde website, aangepast aan de huidige tijd: 

Klik hier om door te lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Voorwoord over kanker in de familie 

Eind 2009, op mijn 52e jaar, word ik getroffen door borstkanker. Mijn wereld staat volledig op zijn kop. Ik kom uit een familie waar veel verschillende kankers hebben huisgehouden, dus is het niet vreemd dat ik anders tegen genezing van kanker aankijk, dan mensen die er niet mee te maken hebben gehad. Mijn geluk bij dit ongeluk is, dat ik terdege besef dat ik mag en kan kiezen uit andere behandelmethodes dan de chemische bestraling, chemo en hormoonbehandeling die mij worden geadviseerd. Mijn lichaamsfuncties zijn door mijn keuze niet alleen intact gebleven, maar ook flink versterkt. Ik voel me fitter en energieker dan ik me ooit heb gevoeld.

Vertrouwen en hoop

Eind februari 2011, woon ik een lezing in Alkmaar bij; Hoe voorkom en genees ik kanker, welke wordt gegeven door Marriet Hauwert, de oprichtster van Gezondheid en Gelukt. 

Van het eenzame eiland waarop ik mij sinds eind 2009 bevind, ligt ineens een weg naar erkenning, begrip en steun. Dit geeft mij zo`n enorme boost, dat ik besluit om mijn ervaringen op te schrijven en ze te delen met lotgenoten, die net als ik moeite hebben met toxische/giftige behandelwijzen. Het lijkt mij geweldig om mensen, die door de diagnose kanker ondergedompeld worden in angst, chemo en ziek zijn, erop te wijzen dat er ook een andere weg bestaat, zonder lichamelijk ziek te worden, naar vertrouwen en genezing.

Sinds de dag van het vonnis is er veel gebeurd in mijn leven. Mijn kennis op medische zaken heeft zich verdiept, en er is veel positiviteit op mijn pad gekomen. Met het delen van mijn ervaringen wil ik graag twee dingen bereiken:
- Ieder die kanker krijgt het besef meegeven, dat er bij twijfel aan toxische adviezen, ook andere wegen naar genezing zijn.
- Mijn medemens bewust maken van de factoren waarbij kanker kan ontstaan. Om ver voordat de diagnose kanker (of een andere ziekte) zich aandient, de eigen, unieke, zelfgenezende systemen van het lichaam optimaal en op natuurlijke wijze te laten werken. Zonder allerlei misselijkmakende diëten, enge drankjes, en onszelf van alles te ontzeggen.

Invloeden van buitenaf zijn niet meer te voorkomen, wat wij wel kunnen is de schade van deze invloeden zoveel mogelijk te beperken door geest, voeding en lichaam in balans te brengen. Gezond verstand en zelfverantwoordelijkheid is alles wat nodig is.

Ik wil benadrukken dat ik iedereen respecteer in zijn denken en doen. Ik respecteer iedere keuze in behandelwijze wat betreft kanker. Alle mensen die het reguliere circuit volgen hebben mijn respect. Allen zijn wij moedige mensen. Dat wat ik graag wil bijdragen aan het thema kanker is de bewustwording dat, als twijfel ontstaat bij de reguliere toxische therapie, er ook een andere mogelijkheid is. Dat we ons ervan bewust worden dat we zelf mogen en kunnen kiezen. Het is ons lijf waarin zich allerlei processen afspelen. Ik pleit ervoor dat een ieder datgene kiest wat bij haar past en waar zij in gelooft. Geloven in de juiste therapie is in mijn ogen essentieel voor genezing.

Ik wil ook benadrukken dat ik niet op de stoel van de arts zit. Ik ben een vrouw die kanker kreeg, voor een gifvrije/niet toxische behandeling koos, en genezen ben. Niemand weet of ik in de toekomst kankervrij blijf. Maar dat geldt voor iedereen. Voor de gezonde mens, voor de met Chemo behandelde patient, en voor mij. En welke keuze een ieder ook zal maken: Ik wens u een gezond en lang en gelukkig leven toe!

Mijn ervaring

Eind 2009 wordt er een kwaadaardige tumor gevonden in mijn rechter borst. Voor de vele emoties die zullen volgen, word ik volledig ondergedompeld in ANGST. Terwijl ik weet dat angst de aller slechtste raadgever is...
Zoals bij de meeste mensen bij wie kanker wordt geconstateerd kom ik terecht in het reguliere medische circuit. En na allerlei onderzoeken is het advies;

- Borstbesparende operatie
- Bestraling
- Chemo
- Hormoontherapie

Met als doel: De borst te besparen maar de tumor en eventuele uitzaaiingen te laten verdwijnen. De organen die hormonen uitscheiden zullen met de hormoontherapie zoveel mogelijk stilgelegd daar de tumor hormoongevoelig is.

Bijwerkingen van de bestraling: het gebied rond de incisie zal worden verbrand/aangetast.
Bijwerkingen van de chemo: Alle nog werkende zelfgenezende systemen in mijn lichaam worden sterk op de proef gesteld, aangetast en ondermijnd.
Bijwerkingen van de hormoontherapie: Overgangsklachten en osteoporose.

Naast het zeker weten geen chemo in mijn lijf te willen, (dit heeft alles te maken met teveel dierbaren die aan kanker en chemo gestorven zijn) rijst de vraag op: Is er ook iets anders? Het reguliere antwoord luidt: Nee.

Om een lang verhaal, te lezen onder Tussen angst en hoop kort te maken, kies ik na veel wikken en wegen voor een combinatie van regulier en alternatief:

-Amputatie van de getroffen borst om bestraling te voorkomen.
-Amputatie van de andere borst om rust en evenwicht te creeren.
-In plaats van chemo, ontgift ik mijn lichaam met een oplossing van natriumbicarbonaat (beschrijving verderop).
-In plaats van reguliere hormoontherapie vind ik een alternatief supplement: Linidol (beschrijving verderop).
-Mijn geest in balans brengen. 

Hoe kom ik tot deze beslissing?
Ik ben me, mede door mijn man Rob die volledig achter mij en mijn keuzes staat, er bewust van dat ik zelf mag kiezen. Wat wil ik? is steeds weer de vraag die ik me stel, als mij wordt voorgehouden dat ik geen andere keuze heb dan die de behandelende artsen mij voorschrijven. Die keuze is de enige zekerheid die ik heb: Ieder mag zelf kiezen wat hij of zij met zijn of haar lichaam doet.
Als ik in twijfel word gebracht door de vasthoudendheid van de artsen, trek ik me terug met het sterke gevoel: Ik hoef niet direct te beslissen. Eerst mag ik nadenken in mijn eigen vertrouwde omgeving, er een nachtje over slapen.' Ik ga op zoek naar andere wegen in de wetenschap dat die naar genezing kunnen leiden: ik ben te allen tijde degene die de voor mij geschikte weg mag kiezen.

Wat kan ik in de nadenkfase doen?
Kennis opdoen over het ontstaan van kanker, waar voedt een kankercel zich mee, en: is er een manier om de tumor uit te schakelen zonder gezonde cellen mee te nemen?
Ik vind op mijn zoektocht allerlei boeken die zeer de moeite waard zijn te lezen als het heft in eigen handen wordt genomen. En wat mij vooral sterkt op mijn ingeslagen weg is: Er is een andere weg, geadviseerd door artsen en oncologen, en dat betekent hoop voor mij zonder chemo, bestraling en/of operatie! En op deze weg sta ik niet alleen.

Graadmeter voor de goede weg
Wat voor mij een graadmeter is of ik in de juiste richting koers wat behandelaar en weg betreft, is respect voor andermans wegen: Zowel in het reguliere als alternatieve circuit zijn artsen en natuurartsen werkzaam die respect tonen voor mij als patiént. Ik heb er recht op dat ze mij zien als een individu. Zodra ik bemerk dat respect ver te zoeken is, naar mij en naar de 'andere behandelaar', dan haak ik af en ga ik wederom mijn eigen weg. Ik heb ervaren dat dit in beide takken voorkomt. Respect heb ik voor ieder die voor chemo kiest, het is allerminst mijn bedoeling om afwijzend te zijn naar patienten die voor de reguliere weg kiezen. Mijn advies is: Doe dat wat voor u het beste voelt. Is dat chemo? Ga er dan voor. Is dat alternatief? Ga er dan voor. Is het een combinatie van beide? Ga er dan voor.
Kortom: Ga voor datgene waar u achter staat. Daar heeft een ieder recht op. Daar begint uw genezing. Maar: Weet dat u pas kunt kiezen als u kennis hebt genomen van die andere wegen.

Is er naast de reguliere operatie een alternatief voor Chemo? Ja: waar komt dit in het kort (voor mij) op neer?

1. Discipline
2. Ontgiften van het lichaam met natriumbicarbonaat
3. Dagelijkse zuivering met Keltisch zeezout
4. Verantwoorde suikervrije en zuivere producten eten en voldoende goede vetten voor een goede zuurstofvoorziening in de lichaamscel (omega 6 en 3). 
5. Leven in harmonie.
6. Het supplement Linidol als alternatief voor hormoontherapie.
7. Zo nu en dan een afspraak bij een kinesioloog/arts.

NB. Alternatieve therapie tegen kanker zijn veel succesvoller als patienten ze niet pas als laatste redmiddel aangrijpen. Tegen die tijd is door de conventionele reguliere aanpak het zelfgenezend vermogen van het lichaam in vele gevallen al teveel ondermijnd/vernietigd, met grote teleurstelling als gevolg wanneer de andere dan reguliere manier niet werkt. Het immuunsysteem is al te ernstig aangetast, de leverfuncties verstoord en het spijsverteringstelsel te zwak om nog goed gebruik te maken van wat er wordt gegeten. Hoe minder schade de conventionele behandeling heeft aangericht aan onze unieke zelfhelende systemen, des te groter is de kans op herstel.

Belangrijk bij het slagen van alternatieve therapien is kennis van de wijze waarop een tumor kan ontstaan, de wijze waarop een tumor zich voedt, en waar de disbalans zich bevindt in eigen geest en voeding.
Want ook de geest speelt een belangrijke factor in het genezingsproces. Het juiste evenwicht van goede voeding en een ontspannen geest zorgen voor de juiste balans om te genezen en gezond te blijven.
Als geest en voeding in balans komen met elkaar zet genezing wondersnel in. Alle voor mij belangrijkste items en kennis die ik heb opgedaan om die essentiele balans voor genezing te vinden vindt u in dit boekje.

1. Discipline is een vereiste, en misschien voor velen direct het moeilijkste. Het uiteindelijke doel echter maakt dat ik over een ijzeren discipline blijk te beschikken, waar ik het nooit had gedacht.

De visie van Lothar Hirneise:
Kanker is de meest gevreesde ziekte van deze moderne samenleving. Een doodvonnis voor velen, omdat effectieve therapie?n schaars zijn. De Duitser Lothar Hirneise reisde door de wereld op zoek naar succesvolle behandelingsmethoden. Zijn conclusie: iedereen kan een antwoord vinden op kanker, maar eigenwijsheid is een essentiele voorwaarde. In gesprek met de Duitse specialist Lothar Hinreise. Hij schreef o.a. het boek: Chemo geneest en de aarde is plat. Lees meer onder: Iedereen kan een antwoord vinden op kanker.

2. Ontgiften met natriumbicarbonaat
De grootste aanhanger van natriumbicarbonaat als middel tegen kanker is Dr. Tullio Simoncini uit Rome. Hij gelooft namelijk dat de primaire oorzaak van kanker een schimmel is, die kan worden vernietigd door hem direct bloot te stellen aan dit middel. Zijn therapie komt erop neer dat hij rechtstreeks een natriumbicarbonaat oplossing naar de tumor brengt. Een zeer geloofwaardige en interessante theorie, en een eenvoudig en goedkoop recept om in de voeding toe te passen om daarmee teveel aan afvalstoffen en schimmels af te voeren. Lees meer over deze oncoloog en zijn therapieen onder: Natriumbicarbonaat als therapie tegen kanker.

3. Dagelijkse zuivering met Keltisch zeezout (Bestelwijze)  

De Kelten maakten een oplossing van zeezout en regenwater, die ze Sole noemden, en dronken dit dagelijks. Mits het gebruik niet wordt overdreven is dit een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement, waarmee men op een goedkope en efficiënte manier dagelijks kan mineraliseren en alkaliseren om ziekte en verzuring tegen te gaan. Dit is niet zo vreemd, als men bedenkt dat:
-We als baby's in de baarmoeder in een zout badje liggen dat we 'vruchtwater' noemen en dat verdacht veel lijkt op een 'verdunde' oceaan en ons hersenvocht eveneens een zoutbad is.
- Ons bloed zout smaakt, evenals ons zweet en onze tranen, bloed voor 0,9 procent uit mineraalzouten bestaat en de samenstelling ervan voor 98 procent identiek is aan zeezout.
-We op maar liefst drie cruciale niveaus een 'verdunde' oceaan zijn, te weten ons bloedplasma, ons lymfatisch stelsel en het vocht dat onze cellen omringt.
-Diarree wordt verholpen met een simpele water- en zoutoplossing en we zoutoplossingen toegediend krijgen in een ziekenhuis om ons in leven te houden.
Meer informatie over Keltisch zeezout vindt u onder:Keltisch zeezout als mineralensupplement voor de mens.

4. Verantwoord eten
Om hier volledig achter te staan is het nodig kennis van zaken op te doen. Uit mijn zoektocht heb ik de voor mij zeer belangrijke items op het gebied van voeding en een gezond lichaam, gefilterd en samengevat. De uitgebreide teksten zijn verderop te lezen.

Toegevoegde suiker ook wel 'de witte dood genoemd' mijd ik zoveel mogelijk. Tumoren voeden zich namelijk uitsluitend met suikers alsook met de fructose (fruit) suikers. Dus eet ik ook dit laatste met mate.
Nb. Vers fruit bevat onontbeerlijke gezonde vitamines en natuurlijke suikers. Natuurlijke suikers die volgens vele gezondheidstheorieën niet slecht voor de gezondheid zijn. Bij een gezond lichaam is dit zeker waar. Bij kankercellen echter gaat deze theorie niet op. Tumoren kunnen alleen maar leven van suikers en maken geen onderscheidt tussen toegevoegde of natuurlijke.

Ik gebruik mijn verstand bij wat de winkels aanbieden: Ik vermijd voedingsmiddelen in pakjes, blik of pot. Ik let tegenwoordig op de toevoegingen, aangeduid met E nummers, op de etiketten. Onbespoten groenten koop ik zoveel mogelijk bij het groentestalletje aan de weg. Vlees eet ik met mate, koop ik bij de biologische slager, en wissel ik af met vis. Becel producten heb ik verbannen, ik neem er roomboter, en koudgeperste olijfolie voor in de plaats. Ik wissel de roomboter, en plantaardige oliën af om in te bakken en te braden, ik varieer flink met groenten en eet er veel van. Iedere ochtend bestaat mijn ontbijt uit het Budwigpapje (hier ga ik verderop uitgebreid op in). Bij mijn voeding gebruik ik voedingssupplementen zoals een goede Multi vitamine en Vitamine C.
Een aanrader is om een kijkje te nemen op de visie van Amber Alberda wat betreft voeding. Zij heeft een kookboek uitgegeven met heerlijke en gezonde recepten, dat ook nog eens boordevol staat met nuttige tips, en leuke interessante weetjes. Geen saai studieboek maar voor iedereen toegankelijk.
Ook bestel ik buiten de deur de heerlijke cappuccino en geniet ik dagelijks ontzettend van een glas wijn. Kortom: Ik gebruik geen voedingsmiddelen die mij tegenstaan al worden ze mij aanbevolen. Genieten van voeding is voor mij levenskwaliteit dus essentieel.
Zou ik echter nogmaals geconfronteerd worden met een tumor dan zou ik alle fruit en suikers, inclusief alcohol (alcohol wordt in het lichaam direct in suiker omgezet) schrappen. Nu volstaat voor mij echter het zo nu en dan ontgiften, zuiveren en de voedingswijze die ik bezig. Bijwerking van mijn veranderde eetpatroon: Ik heb meer energie en ben fitter dan ooit!

De primaire oorzaak van kanker (bijgevoegd in 2013)
Brian Pesking schreef een geweldig boek: De primaire oorzaak van kanker. Hij borduurt voort op de theorie van wetenschapper Otto Warburg dat de primaire oorzaak van kanker een zuurstof tekort is in onze lichaamscellen. Veroorzaakt door een gebrek aan de juiste vetten omega 6 en omega 3. Ontstaan door onze huidige voedingsgewoonten. Op te lossen door dagelijkse inname van de juiste verhouding omega 3 en 6. Lees meer op: De primaire oorzaak van kanker


Het ontstaan van tumoren

Drs Henk Trentelman schreef het boek: Chemo? Of kan ik zelf kiezen?
Wat mij aanspreekt in zijn formulering en gebruik van woorden is zijn eerlijkheid. Zijn respect voor de ander blijft, ook al is deze een andere mening toegedaan. Een absolute aanrader om te lezen als u meer inzicht wilt krijgen in het ontstaan van tumoren.
Een samenvatting over zijn denkwijze kan u vinden onder:Het onstaan van tumoren

De samenhang tussen kankercel en suiker
Een kankercel blijkt zich uitsluitend te voeden met suiker, ook met fructosesuiker (de fruitsuikers). In de jaren dertig toont de Duitse biochemicus Otto Warburg de samenhang al aan tussen kanker en suiker. Het zeer interessante artikel is te lezen onder:De samenhang tussen kanker en suiker

NB. Kankercellen kunnen alleen functioneren in een zure en zuurstofarme omgeving. De buitensporige honger van kankercellen (15 x meer suiker nodig dan gewonen cellen) berooft andere cellen van deze onmisbare voedingsstof. De uithongering en verzwakking van gezonde cellen is de belangrijkste reden achter het niet goed functioneren van niet met kanker belaste organen.

NB. Brian Peskin borduurde verder op de visie van Otto Warburg en zijn theorie is: De primaire oorzaak van kanker is zuurstoftekort in de cel, veroorzaakt door een tekort aan de essentiele vetzuren omega 3 en omega 6. 
Daarbij heeft dokter Timoncini  het over schimmels als oorzaak. Mijn theorie is (in lekentaal) dat het primaire zuurstof tekort een millieu veroorzaakt waar een schimmel goed in gedijt. Kankercellen bevatten schimmels, zonder schimmels ontstaan geen kankercellen, bij een goede zuurstofvoorziening in de cel zal geen schimmel ontstaan. De sleutelwoorden ter voorkoming van kanker!
Lees meer over de primaire oorzaak van kanker geschreven door Brian Peskin.   

Budwigpapje
De Duitse Johanna Budwig werd geboren in 1908 en was biochemicus. Zij was bezig met een vervolgonderzoek gebaseerd op het eerdere onderzoek door Otto Warburg, die daarvoor de Nobelprijs voor medicijnen had ontvangen. Johanna op haar beurt ontdekte vetten te analyseren en te onderscheiden, kwam erachter dat onverzadigde vetzuren in het celmembraan verantwoordelijk zijn voor de celademhaling. Ook ontdekte zij dat vetten in combinatie met eiwitten wateroplosbaar worden en dus makkelijker in het bloed kunnen worden opgenomen om zo tot in de kleinste haarvaten te worden vervoerd.
Zij geloofde als een rots in haar onderzoeken en resultaten, maar jammer genoeg, zoals het ook tegenwoordig nog steeds gebeurt, wilde de medische wereld haar idee?n en resultaten niet accepteren. Het Budwig dieet is geen duur of moeilijk te volgen dieet, dus er is weinig geld mee te verdienen. Zelf was ze echter overtuigd van de werking van dit dieet en ze heeft dan ook in de jaren daarna vele mensen kunnen helpen naar de genezing. Ik gebruik het inmiddels zeer bekend geworden Budwigpapje. Als een eenvoudig, gezond en heerlijk ontbijt. Het recept en meer over Johanna Budwig vindt u onder:Meer informatie en het budwigpapjerecept

5. Leven in harmonie
Iedereen is uniek en toch zien we bij veel mensen dezelfde problemen. Velen kunnen zich niet aanpassen aan de snelle westerse maatschappij. Een woord dat we dagelijks horen, is "stress". En een te hoge stressfactor verhoogt onze kans om ziek te worden 4x!
In deze snelheid is het belangrijk af en toe een stapje terug te doen. Even stilstaan en ademhalen. Vaak past dit niet in de levensstijl omdat er van alles wordt geeist: Op het werk, thuis, sociale kring, familie, enzovoorts. Het blijft maar doorgaan. Wanneer zeggen wij "STOP"? Met het constante doorgaan, negeren wij de signalen in ons lichaam. Constant over grenzen gaan zorgt voor onbalans, malen en piekeren, niet goed voor onszelf zorgen, niet meer kunnen slapen en energie verliezen. Met als gevolg vermoeidheid en geen vertrouwen in lichaam en geest. Toch gaan we maar door tot op de laatste reserves. Tot we instorten, nergens meer zin in hebben, geen passie voelen voor wat we doen, ofwel: We zijn burnt-out.
Zover hoeft het natuurlijk niet te komen. We kunnen er elk moment voor kiezen voor onszelf te zorgen, contact te maken met onszelf en te luisteren naar onszelf. Leren wat we wel en niet willen, onze grenzen leren kennen en voor die grens te stoppen.

Ik 'weet' al heel lang dat disbalans mijn gezondheid ondermijnt. Maar 'weten' en de omslag vinden tot 'ervaren' zijn twee totaal verschillende essenties. Dit is voor mij een kwestie van veel 'oefenen'.
De vriend van mijn dochter vroeg mij in een gesprek over dit alles:
"Als u dit alles van te voren had geweten, denkt u dat u dan de kanker had kunnen voorkomen?" Ik keek hem bedachtzaam aan en zei eerlijk: "Ik weet het echt niet. Weten en toepassen zijn twee verschillende items. Soms heb je hulp nodig het gereedschap in de praktijk toe te passen. En dan nog spelen er van buitenaf vele factoren mee. Nu voel ik de kracht van binnen, de rust van binnen, en een sterk weten dat ik het gereedschap bezit. En de prachtige bijwerking hiervan is: De angst is nagenoeg weg! Ik hoop dat de angst wegblijft en zo niet dan zorgt de wetenschap dat ik het gereedschap bij mij draag voor rust."
Voor mij werkt een evenwicht van meditatie, wandelen en/of fietsen in de natuur, luisteren naar mooie muziek. Negatieve energie weren en omzetten in positief denken en handelen, genieten van mooie gesprekken met bijzondere mensen, en mijn hobby schrijven voor balans. Ik werk nog wel maar vele malen minder uren dan vroeger. En dit bevalt me meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden."

Voor een ieder is de manier om in evenwicht en tot rust te komen anders. Ga dus op zoek naar wat bij u past en naar waar u innerlijke rust in vindt. Zoek zo nodig hulp van buitenaf om gereedschap aangereikt te krijgen. Kom niet met de dooddoener: Geen tijd/geen geld/geen plaats/geen ruimte/geen wat dan ook..... Daar komt u niet meer mee weg bij innerlijke heling: Waar een wil is, is een weg.

6. Alternatieve hormoontherapie
Daar mijn borsttumor een hormoongevoelige is, wordt mij door de oncoloog naast chemotherapie ook 'hormoontherapie' geadviseerd. Hierbij worden de bijnieren stilgelegd zodat zij geen hormonen meer kunnen aanmaken die als 'voeding' voor een eventuele nieuwe tumor zou kunnen gaan dienen.
Ik lees me in over de bijwerkingen en die zijn niet gering: Heftige overgangsklachten, stemmingswisselingen, botpijnen en botontkalking.
Dit brengt mij ertoe op zoek te gaan naar een eventueel alternatief, te lezen onder:Linidol

7. Kinesiologie
Via mijn man kom ik al een poosje bij een arts. Deze arts liep al in zijn opleidingjaren tegen te weinig tijd aan die voor een pati?nt werd uitgetrokken. Ook de reguliere behandeling die zich richt op kwaalbestrijding in plaats zoeken naar de oorzaak van de kwaal deed hem besluiten zijn eigen weg te gaan. Hij ontwikkelde zich, naast Huisarts en specialist, in Kinesiologie, accupunctuur, Chinese geneeswijzen etc. Deze arts begrijpt mij en ziet mij als individu. Mijn vertrouwen is groot, bij hem voel ik me veilig.

Ik ben inmiddels ontslagen omdat het zo goed met me gaat. Voor mijn gemoedsrust echter kom ik ieder half jaar voor een check-up door middel van Kinesiologie. Wat Kinesiologie precies inhoudt leest u onder:Kinesiologie.

Nogmaals wil ik benadrukken dat mijn handelen en doen niet als advies bedoeld is, ik zit niet op de stoel van de arts.

Ik ben 'slechts' ervaringsdeskundige.

Mijn enige advies is: Geloof niet klakkeloos wat men u voorhoudt. Neem tijd om na te denken, in te lezen, adviezen van zowel het reguliere als alternatieve circuit ter harte te nemen. Onderzoek de bijwerkingen. Iedere aanbieder (arts/behandelaar in zowel regulier als alternatief) verkoopt de waren die hij in zijn winkel heeft. Het afkraken van de concurrent is voor mij een belangrijke graadmeter: Geen respect voor een ander vertaal ik in: 'Deze persoon handelt niet uit zuivere bedoelingen maar uit eigen belang.'

Probeer dus uit de angst te komen! Blijf bij het gevoel en gebruik daarbij het verstand. Hussel alle informatie door elkaar, en kies datgene waar u in gelooft.

Ook als dat een andere weg is dan chemo: Dan staat u op deze weg beslist niet alleen!

Wilt u mij iets vragen of met mij van gedachten wisselen? Dan kunt u mij het beste mailen daar ik niet dagelijks alle reacties onder ogen krijg. Stuur een mail naar pen@manon-schrijft.nl


NB:
De tijd staat niet stil wat betreft nieuwe methodes en ontdekkingen. Onderstaand een aantal naderhand gevonden interessante sites, methodes, artikelen, blogs enzovoorts:

NovelCure gezondheidsmethode welke in het voorproces al kanker en tal van andere ziektes kan ontdekken. Meten is weten! In het geval van kanker wordt dit op 3 niveau`s in 1 oogopslag duidelijk of en in hoeverre het proces is terug te dringen. 

Aan te raden te lezen boeken

Wat doet chemotherapie nou eigenlijk echt?

Aan te raden site: over voeding en andere kankerremmers

Amber Albarda: Verhoog je voedings IQ

Aan te raden artikel: van Dr Beatrijs Penn

Een andere manier om kanker te genezen door de onclooog T. Simoncini

Nog meer  gedegen informatie over de werking van natriumbicarbonaat 

Wat is het verschil tussen keltisch zeezout en andere zeezouten?

Geschreven door lotgenoten:
Linda`s BlogenAndere manier van ontgiften dmv MMSenErvaring met MMS

Met liefs van Manon

 
Je bent van harte welkom mij te volgen op mijn facebook-pagina. Zodra er een nieuw schrijfsel van mij op de rol staat ontvang je dit in je facebook nieuws-pagina.

 

 

 
- Reageer op dit schrijfsel

pieter  schreef op 05-08-2017
wat de alternatieve anti kanker route die je hebt gevonden die heb ik ook gevonden
en eigenwijs moet je idd zijn...heel eigenwijs
en onthoud "op elke vraag is een antwoord"

misschien heb ik het gemist maar ik mis nog een schrijfseltje over bewegen

mag ik nog een suggestie doen...
bewegen/sporten is belangrijk voor je lichaam
mensen die chronisch ziek zijn of kanker hebben
hebben hier geen puf en zin meer voor

kijk eens naar
-EWOT zuurstof thearpy freeair.nl

-trampoline, goed voor je lymph systeem voor afval stoffen afvoeren cellercise.com

laat me weten als je er wat over hebt geschreven

Wim van Veen  schreef op 26-06-2016
Prachtig en inspirerend geschreven. Mooi dat je mensen inspireert.


Wim van Veen  schreef op 26-06-2016
Prachtig en inspirerend geschreven. Mooi dat je mensen inspireert.


Ria  schreef op 01-01-2016
Lieve Manon dank je wel voor het delen van je er aringen en ook voor al je tips die ik van je heb ontvangen via de mail. Ik heb er zoveel bewustzijn van gekregen! Liefs van Ria xx


Koos Verkaden  schreef op 16-12-2014
Hallo Manon,
Ik heb een kankertje naast mijn neus,onder mijn
oog.Kan ik hier ook natriumbicarbonaat voor
innemen?
Vriedelijke Groet,Koos

Tineke  schreef op 11-08-2014
Beste Manon, wat fijn dat ik site heb gevonden!Anne Lilou  schreef op 21-02-2014
Lieve Manon, ik heb het boekje besteld en gelezen: zo respectvol hartverwarmend en hoopvol! voor mij het steuntje in de rug om mijn eigen weg te kiezen, ook tegen de adviesen in. Nogmaals dank Manon!xx


Joke  schreef op 13-02-2014
Ik ben heel blij dat ik je stuk hebt gevonden. Zo duidelijk en overzichtelijk. Dank je wel Manon!


annet  schreef op 13-07-2013
Beste Manon,
wat een fijn stuk heb je geschreven. Ik hield het niet droog omdat er erkenning, mogelijke oplossingen en aandacht en betrokkenheid uit sprak. Dank je!Lianne  schreef op 04-07-2013
Dank je wel Manon, je weet niet hoe ik me gesteund voel door jou ervaring te willen delen. xx


Manon  schreef op 02-03-2013
Beste Chris,
Mooi om te lezen dat in de Zuid Slavische landen de internisten heel wat \'voeding -wijzer\' zijn dan bij ons. Dank je voor de aanvulling!
Warme groet van Manon.Chris  schreef op 26-02-2013
Ha,
je stuk doet goed en bekrachtig mijn eigen visie op \"omgaan met kanker\".
Ik heb nog een aantal andere middelen gevonden waaronder de werking van graviola.
In de Zuid Slavische Landen adviseert bijna elke internist zijn patienten om bij klachten in de ochtend de mix van kwark en versgemalen lijnzaad te eten en verder een cocktail van groantesappen bestaande uit rode biet, wortel , selderij ,appel, groene groenten en de laatste tijd ook een half theelepeltje kurkuma en wat gember erdoor.
Wat ik zo mooi vind in jou stuk is dat alles zo helder en overzichtelijk genoteerd staat.
Het schept rust in de verwarring.
groet ChrisManon  schreef op 03-01-2013
Beste Marie-Jos?
Dank voor je lieve berichtje, dat doet me altijd weer zo goed:)
Ook voor jou en je dierbaren alle goeds en gezondheid toegewenst! Liefs van ManonMarie-Jos  schreef op 02-01-2013
Dag Manon,
Een fantastisch en gezond 2013 gewenst!
Dank je voor je openheid, je website en je informatie! Van onschatbare waarde!!! Ik ben blij dat ik dit gevonden heb (door het boek van Pam Comijs).
Het ga je goed!
Hartegroet, Marie-JosPeter  schreef op 13-10-2012
Wat fantastisch dat je deze informatie deelt,heel leerzaam, groet!


Manon  schreef op 06-06-2012
Beste Aagje, Op een lezing: voorkomen en genezen van kanker,in maart 2011,zijn we van dit bestaan en van de bereidingswijze op de hoogte gebracht. De site van Dr. Timoncini beschrijft de werking schimmelbestrijdende natriumbicarbonaat, in de linkerkolom te vinden.
Warme Groet!Manon  schreef op 06-06-2012
Het recept Natrium Bicarbonaat en Ahornstroop staat in het boek: Chemo of kan ik zelf kiezen van Henk Trentelman, bij de index op blz 293.
Het staat ook in het boek; Kanker is geen ziekte maar een overlevingsmechanisme, van Andreas Moritz. bij de index blz 219.Aagje van de Velde  schreef op 28-03-2012
Hallo Manon,graag zou ik van je willen weten hoe je op het idee gekomen bent om natriumcarbonaat te mengen met ahornsiroop en dit oraal te nemen.Ik lees hier op het net verder niets over en ben zeer geintresserd.Vriendelijke groet Aagje


Rosanne  schreef op 23-03-2012
Ik ben zelf ook getroffen door borstkanker en wil geen toxische behandeling. Ik voel me hier heel stellig in maar moet wat je sterk zijn het reguliere circuit te weerstaan met hun \'overtuigingen\'. Ik ben heel blij met het verhaal van Manon. Het geeft mij een enorme stimulans door te gaan op mijn ingeslagen weg. Manon hartelijk dank voor het delen, je bent een stimulans voor velen!


Jos  schreef op 09-06-2011
Lieve Manon,

Dit is heel iets anders dan een column.
Dit verhaal, jouw missie, is zo oprecht, eerlijk,
doordacht en goed onderbouwd op papier gezet.
Ik was echt onder de indruk. En dat ben ik niet zou gauw.
Ik sla het op en stuur het naar mijn familie en kennissen. Chapeau!!!!!Reacties verbergen